NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Onderzoek naar naleving van de CAO

Naast het geven van voorlichting over de CAO stimuleert de SNCU als toezichthouder dat de CAO voor Uitzendkrachten goed wordt nageleefd. Uitzendorganisaties die dat goed doen, zien ons weinig.

Bij uitzendbureaus waar afwijkingen zijn vastgesteld, wordt uitgebreider onderzoek gedaan. Wij maken met hen afspraken om dit te herstellen. Daarbij doen wij altijd een beroep op de verantwoordelijkheid van een uitzendondernemer. Alles is daarbij gericht op herstel en naleving van de cao.

Een SNCU-onderzoek start met een brief waarmee gegevens worden opgevraagd. Dit wordt ook wel de opvraagbrief genoemd. Daarna volgt een aantal vaste stappen.

CAO-onderzoek uitzendbureau's