Wij lichten voor

Wij lichten voor

Voorlichting en uitleg geven over regels en voorschriften die in de uitzend-cao's zijn opgenomen is een belangrijke taak van de SNCU.

Lees verder
Wij lichten voor

Wij houden toezicht

Stelt de SNCU vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt het uitzendbureau in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen.

Lees verder
Wij lichten voor

Wij treden op

Als een uitzendbureau het voor de SNCU onmogelijk maakt haar toezichthoudende functie te vervullen, dan treedt de SNCU op.

Lees verder
Sprake van CAO-overtreding?
dien een klacht in
Vraag over de CAO?
stem hem hier

Of bel gratis: 0800-7008

Nieuws
Recente vonnissen
24 mrt 2016 - De minister verklaart de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend tot en met 4 november 2017.
21 mrt 2016 - Het niet nakomen van de scholingsbestedingsverplichting meest vookomende afwijking bij cao-onderzoeken van de SNCU in 2015.
15 feb 2016 - FNV en CNV hebben zorgen geuit over het SNA-keurmerk voor uitzendbureaus en onderaannemers. De bonden hebben dan ook besloten zich terug te trekken uit de Stichting SNA.
28 december 2015 - kantonrechter te Amsterdam
22 december 2015 - kantonrechter te Den Haag
18 december 2015 - kantonrechter te Rotterdam